Ubezpieczenia komunikacyjne/ termin spełnienia świadczenia/ odpowiedzialność za zwłokę

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Ubezpieczenia komunikacyjne/ termin spełnienia świadczenia/ odpowiedzialność za zwłokę
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002r. sygn. V CKN 1331/00
Treść:
Zakład ubezpieczeń odpowiadający za sprawcę wypadku komunikacyjnego z tytułu odpowiedzialności cywilnej dopuszcza się zwłoki, jeżeli nie spełnia świadczenia na rzecz poszkodowanego w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: