Własność nieruchomości/ wywłaszczenie/ sprzedaż z pominięciem prawa pierwszeństwa

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Własność nieruchomości/ wywłaszczenie/ sprzedaż z pominięciem prawa pierwszeństwa
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2007r., sygn. IV CSK 81/07
Treść:
Jeśli wywłaszczona nieruchomość została sprzedana z pominięciem prawa pierwszeństwa byłego właściciela przed dniem wejścia w życie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (t. jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.), to umowa jej sprzedaży jest ważna i nie można domagać się jej zwrotu. Były właściciel może natomiast żądać odszkodowania za szkody, które zostały mu wyrządzone na skutek naruszenia jego praw.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: