Akta stanu cywilnego/ zmiana nazwiska/ nadzwyczajne okoliczności

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Akta stanu cywilnego/ zmiana nazwiska/ nadzwyczajne okoliczności
Wyrok:
Wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 października 2005r., sygn. II OSK 125/05
Treść:
Zła sytuacja finansowa strony, posługiwanie się nowym nazwiskiem przez 3 lata w związku z zawarciem związku małżeńskiego, posiadanie wszystkich dokumentów na to nazwisko, czy też fakt dobrego samopoczucia w związku z używaniem takiego nazwiska, nie mogą stanowić w myśl art. 2 ustawy o zmianie imion i nazwisk "ważnych względów", do zmiany nazwiska. Podstawą do zmiany nazwiska winny być okoliczności szczególne, a nawet można by stwierdzić nadzwyczajne w okolicznościach danej sprawy.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora

Zobacz również: