Akta stanu cywilnego/ akt zgonu/ uzupełnienie brakujących danych

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Akta stanu cywilnego/ akt zgonu/ uzupełnienie brakujących danych
Wyrok:
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 grudnia 2005r., sygn. IV SA/Wa 992/05
Treść:
Zarówno sam cel rejestrowania przez organy administracji publicznej zdarzeń wpływających na stan cywilny osoby, jak i znaczenie prawne informacji odnośnie daty, godziny oraz miejsca zgonu przemawiają za potrzebą ich zamieszczenia w akcie zgonu, to tym samym akt stanu zgonu, nie zawierający tych danych można uznać za "akt niezawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone" w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, niezależnie od tego, iż akt ten zawiera dane dotyczące znalezienia zwłok. Oznacza to, iż uzupełnienie tego w trybie art. 36 ustawy jest dopuszczalne.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora" [Sprawy cywilne] Tytuł lub słowa kluczowe : Akta stanu cywilnego/ zmiana nazwiska/ nadzwyczajne okoliczności Wyrok nr : W

Zobacz również: