Szkoda komunikacyjna/ umowa ubezpieczenia OC/ podatek od towarów i usług VAT

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Szkoda komunikacyjna/ umowa ubezpieczenia OC/ podatek od towarów i usług VAT
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 17 maja 2007 r. sygn. III CZP 150/06
Treść:
Odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.
Żródło:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: