Dzierżawa/ umowa na czas określony/ wypowiedzenie

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dzierżawa/ umowa na czas określony/ wypowiedzenie
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 7 września 1995r., sygn. I ACr 591/95
Treść:
Nie jest możliwy do zaakceptowania pogląd, że w wypadku zawarcia umowy dzierżawy na czas określony, strony mogą odmiennie, niż to wynika z przepisów tytułu XVII księgi III Kodeksu cywilnego, uregulować przyczyny wypowiedzenia takiej umowy. Celem umowy zawartej na czas określony jest zapewnienie trwałości stosunku prawnego i ochrony stron tej umowy, zarówno wydzierżawiajacego (pewność czynszu), jak i dzierżawcy (pewność używania rzeczy). Swoboda kontraktowania (art. 353[1] KC) została w tym wypadku ograniczona poprzez zawężenie możliwości wypowiedzenia umowy na czas określony do wypadków enumeratywnie wymienionych w przepisach tytułu XVII Kodeksu cywilnego.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: