Termin świadczenia/ zwłoka w spełnieniu/ opóźnienie

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Termin świadczenia/ zwłoka w spełnieniu/ opóźnienie
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 6 maja 2004r., sygn. III CK 546/02
Treść:
Niedotrzymanie przez dłużnika terminu spełnienia świadczenia może - zależnie od tego, jakie były jego przyczyny - powodować różne następstwa. Decydującym czynnikiem jest to, czy nastąpiło ono na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, czy też nie. Jeżeli dłużnik nie dochował terminu z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, to wówczas popada w zwłokę (art. 476 zd. 1 KC). Jeżeli natomiast dłużnik nie spełnił świadczenia we właściwym terminie na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, to wtedy ocenia się to jako opóźnienie (art. 476 zd. 2 KC).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: