Poręczenie majątkowe / powaga zarzutu / sytuacja majątkowa oskarżonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Poręczenie majątkowe / powaga zarzutu / sytuacja majątkowa oskarżonego
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 maja 2004r., sygn. AKz 144/04
Treść:
Poręczenie majątkowe ma na celu rzeczywiste, a nie iluzoryczne powstrzymanie oskarżonych przed podjęciem bezprawnych działań utrudniających postępowanie. […] Sąd apelacyjny […] stwierdził, że suma poręczenia powinna odpowiadać powadze zarzutu oraz możliwemu wymiarowi kary, by postępowanie toczyło się sprawnie, to jest nie było przez podejrzanego utrudniane
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005

Zobacz również: