Zasady procesu karnego / nieusuwalne wątpliwości / inicjatywa dowodowa/ tłumaczenie na korzyść

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Zasady procesu karnego / nieusuwalne wątpliwości / inicjatywa dowodowa/ tłumaczenie na korzyść
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 czerwca 1991 r., sygn. WR 107/91
Treść:
Zasada in dubio pro reo odnosi się w praktyce do zagadnień związanych z ustaleniami taktycznymi, nie wolno jednak rozumieć jej jako reguły swoistego, uproszczonego traktowania wątpliwości. Wszelka wątpliwość w zakresie ustaleń faktycznych powinna być wyjaśniona i usunięta przez wszechstronną inicjatywę dowodową organu procesowego i gruntowną analizę całego dostępnego materiału dowodowego. Dopiero wtedy, gdy po wykorzystaniu wszelkich istniejących możliwości wątpliwość nie zostanie usunięta, należy ją wytłumaczyć w sposób korzystny dla oskarżonego.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1992r. poz. 14

Zobacz również: