Akt oskarżenia/ brak faktycznych podstaw oskarżenia/ ocena dowodów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ brak faktycznych podstaw oskarżenia/ ocena dowodów
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 7 września 1994 r., sygn. IIIKRN 98/94
Treść:
Oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia – jako przesłanka umorzenia postanowienia karnego na podstawie art. 299 § 1 pkt. 4 k.p.k. – zachodzi między innymi w sytuacji braku jakichkolwiek dowodów świadczących o popełnieniu przez oskarżonego przypisywanego mu przestępstwa a nie może być efektem oceny dowodów.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1994r. poz. 72

Zobacz również: