Dowody/ prawo do odmowy zeznań/ zakaz odtwarzania oświadczeń

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ prawo do odmowy zeznań/ zakaz odtwarzania oświadczeń
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 11 maja 2006r., sygn. II AKa 55/06
Treść:
Nie jest dopuszczalne zastępowanie zeznań osób, które skorzystały z przysługującego im prawa odmowy zeznań, innymi dowodami niejako odtwarzającymi oświadczenia tych osób, składane bez uprzedzenia ich przysługującym im uprawnieniu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2007, poz. 23

Zobacz również: