Dowody / powołanie biegłego / strony postępowania / postanowienie organu procesowego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody / powołanie biegłego / strony postępowania / postanowienie organu procesowego
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 20 listopada 2003r., sygn. II AKa 392/03
Treść:
Strony nie mają prawa samodzielnie powoływać biegłych. Może to jedynie zrobić organ procesowy prowadzący postępowanie, przy czym dla ich ustanowienia potrzebne jest wydanie postanowienia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2005

Zobacz również: