Zabójstwo/ motywacja zasługująca na szczególne potępienie/ obawa przed agresją

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ motywacja zasługująca na szczególne potępienie/ obawa przed agresją
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2006r., sygn. II AKa 93/06
Treść:
Jeżeli zamiar pozbawienia życia motywowany był nie tylko chęcią usunięcia członków konkurującej grupy przestępczej, lecz również obawą przed obiektywnie agresywnymi i zagrażającymi życiu zachowaniami tychże – określenie motywacji zasługującej na szczególne potępienie nie jest słuszne.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007 poz. 19

Zobacz również: