Akt oskarżenia/ konstrukcja zarzutu/ stopień zawinienia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ konstrukcja zarzutu/ stopień zawinienia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 9 marca 2007 r., sygn. V KK 72/07
Treść:
W kwalifikacji prawnej i podstawie skazania powinien był również znaleźć się rzutujący w zasadzie tylko na stopień zawinienia art. 31 § 2 k.k., mimo że odstąpiono od stosowania wobec skazanego dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego Biura Studiów i Analiz SN nr 8/2007 poz. 1.2.11

Zobacz również: