Wyrokowanie/ powtórzenie części rozprawy/ nieobecność członka składu orzekającego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ powtórzenie części rozprawy/ nieobecność członka składu orzekającego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 30 września 1998 r., sygn. I KZP 13/98
Treść:
1. Jeżeli członek składu orzekającego nie uczestniczył w części rozprawy, która została jednak następnie powtórzona (ponownie przeprowadzona) w jego obecności, to brak jest podstaw do uznania, że „nie był on obecny na całej rozprawie” (w rozumieniu art. 388 pkt 2 in fine k.p.k.). 2. Przewidziany w art. 350 § 2 k.p.c. nakaz prowadzenia rozprawy „od początku” oznacza obowiązek prowadzenia rozprawy jeszcze raz od nowa, ilekroć on zatem wchodzi w rachubę, tylekroć konieczne jest ponowne przeprowadzenie rozprawy od samego początku, w szczególności zaś nieodzowne jest powtórzenie wszystkich dokonanych uprzednio czynności dowodowych.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa z 1998 poz. 45

Zobacz również: