Wyrokowanie/ rozprawa odwoławcza/ zaniechanie wezwania świadków i biegłych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ rozprawa odwoławcza/ zaniechanie wezwania świadków i biegłych
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 20 października 1999 r., sygn. V KKN 401/99
Treść:
Dopuszczalne w świetle art. 512 § 4 k.p.k. odstąpienie od wezwania na rozprawę odwoławczą świadków i biegłych wchodzi w rachubę wówczas, gdy ich zeznania – według przewidywań – nie będą miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy i nie będą stanowiły podstawy orzeczenia.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 80/1999

Zobacz również: