Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ dwa ciosy nożem w szyję

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ zamiar ewentualny/ dwa ciosy nożem w szyję
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 25 maja 2006r., sygn. II AKa 106/06
Treść:
Oskarżona zadała pokrzywdzonemu dwa ciosy nożem, który był takich rozmiarów [20 cm długości ostrza], że niewątpliwie - w ocenie sprawcy – musiał wywoływać refleksje nie tylko spowodowania ciężkich obrażeń ciała, ale i skutkować śmierć. Te dwa ciosy zadane zostały u podstawy szyi, a więc w miejscu niezwykle newralgicznym dla życia człowieka. Rany kłute nacinały ściany prawej tętnicy wspólnej i prawej żyły szyjnej wewnętrznej z masywnym krwiakiem prawej jamy opłucnowej. Doświadczenie życiowe wskazuje, że każdy człowiek, działając w wyżej opisany sposób, musi przewidywać możliwość spowodowania skutku w postaci śmierci człowieka i godzić się na to.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2007, poz. 20

Zobacz również: