Formy przestępstwa/ usiłowanie nieudolne/ zabezpieczenie elektroniczne rzeczy ruchomej

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ usiłowanie nieudolne/ zabezpieczenie elektroniczne rzeczy ruchomej
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 11 września 2002 r., sygn. V KKN 9/01
Treść:
Określenie „środek nie nadający się do popełnienia czynu zabronionego”, użyte w art. 13 § 2 k.k., odnosi się do całokształtu warunków charakteryzujących sposób działania sprawcy, ukierunkowanego na dokonanie takiego czynu. […] Jeśli rzecz ruchoma chroniona jest zabezpieczeniem elektronicznym, które umożliwia dostęp do niej wyłącznie przez wprowadzenie prawidłowego kodu, to usiłowanie zaboru tej rzeczy przez zastosowanie innego kodu dostępu jest użyciem środka nie nadającego się do popełnienia kradzieży z włamaniem i przesądza o uznaniu takiego czynu za usiłowanie nieudolne w rozumieniu art. 13 § 2 k.k.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 102

Zobacz również: