Dowody/ zeznania świadka incognito/ ujawnienie w razie śmierci

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ zeznania świadka incognito/ ujawnienie w razie śmierci
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 23 maja 2002 r., sygn. V KKN 404/99
Treść:
W razie śmierci świadka incognito w toku postępowania, utajniona dotychczas część jego zeznań, powinna być stronom ujawniona, ale jedynie wówczas, jeżeli w wyniku owej śmierci nie istnieje już obawa niebezpieczeństwa, która stała się podstawą postanowienia o zachowaniu w tajemnicy danych tego świadka, a więc, gdy w wyniku jego zgonu odpadły powody, dla których doszło do utajnienia świadka; śmierć świadka incognito nie uzasadnia zatem „odtajnienia” jego zeznań, jeżeli podstawą wspomnianego postanowienia była także, istniejąca nadal, obawa niebezpieczeństwa grożąca żyjącym osobom mu najbliższym.
Żródło:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2002 poz. 72

Zobacz również: