Wyrokowanie/ wyrok łączny/ czytelność i zrozumiałość

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ wyrok łączny/ czytelność i zrozumiałość
Wyrok:
Wyrok SA w Gdańsku z dnia 27 maja 2004r., sygn. II AKa 187/04
Treść:
W sytuacji, gdy część wstępna wyroku łącznego nie zawiera opisów wyroków, na które się sąd powołuje - stanowi to nie tylko wyraźne uchybienie wymogowi ustawowemu, przewidzianemu w art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k., ale także powoduje praktyczną nieczytelność i niezrozumiałość wyroku, który przecież stanowi samoistną całość i nie może być odszyfrowany poprzez studiowanie akt sprawy. […] W sytuacji, gdy część wstępna wyroku łącznego nie zawiera opisów wyroków, na które się sąd powołuje - stanowi to nie tylko wyraźne uchybienie wymogowi ustawowemu, przewidzianemu w art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k., ale także powoduje praktyczną nieczytelność i niezrozumiałość wyroku, który przecież stanowi samoistną całość i nie może być odszyfrowany poprzez studiowanie akt sprawy. […] W sytuacji, gdy część wstępna wyroku nie zawiera opisów wyroków, na które się sąd powołuje - stanowi to nie tylko wyraźne uchybienie wymogowi ustawowemu, przewidzianemu w art. 413 § 1 pkt 4 k.p.k. w zw. z art. 574 k.p.k., ale także powoduje praktyczną nieczytelność i niezrozumiałość wyroku, który przecież stanowi samoistną całość i nie może być odszyfrowany poprzez studiowanie akt sprawy. Poza tym to, co nie zostało w wyroku napisane, nie było również ogłoszone publicznie w myśl art. 418 § 1 k.p.k. i tym samym nie jest wyrokiem (porównaj wyrok SN z 18.02.1985 r., II KR 18/85). Zasada wynikająca z wyżej wymienionych przepisów nakazuje zredagowanie wyroku w taki sposób, aby z niego było widać nie tylko, jakie jednostkowe kary sąd połączył, lecz także - jakie wyroki skazujące były przedmiotem rozpoznania (porównaj wyrok SN z 15.05.2001 r., V KKN 598/98, Prok. i Pr. 2001/10/7). Skoro zatem w przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy tak zredagował swoje orzeczenie, że w sposób jednoznaczny nie wynika z niego jakie wyroki były przedmiotem rozpoznania, Sąd Apelacyjny uchylił je i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.
Żródło:
Kwartalnik „Apelacja Gdańska” nr 1-2/2004

Zobacz również: