Dowody/ opinia biegłego lekarza/ zakres dostępności

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ opinia biegłego lekarza/ zakres dostępności
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 1991r., sygn. III KR 161/90
Treść:
Całość opinii biegłego lekarza objęta jest tajemnicą lekarską i jej udostępnianie jest ograniczone do stron i na użytek konkretnego postępowania.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: