Zabójstwo/ silne wzburzenie/ libacja alkoholowa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ silne wzburzenie/ libacja alkoholowa
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 13 listopada 2003r., sygn. II Aka 244/03
Treść:
Z reguły, poza absolutnie wyjątkowymi przypadkami, działaniu zmierzającemu do pozbawienia życia innej osoby towarzyszy stan wzburzenia emocjonalnego, ale w sytuacji z art. 148 § 4 KK chodzi o wzburzenie o najwyższym stopniu nasilenia, które w sposób przemożny wykracza poza zwykłe przeciętne wzburzenie i to w taki sposób, że przeżycia emocjonalne (uczuciowe) dominują nad intelektualnymi (rozumowymi) i stanowią gwałtowną reakcję na fakty zewnętrzne. Te ostatnie zaś nie mogą być banalne, lecz winny pozostawać w jakiejś rozsądnej proporcji do podjętej przez sprawcę reakcji. Z reguły zabójstwo uprzywilejowane jest reakcją na ciężką krzywdę, bądź jest efektem spiętrzenia długotrwałych emocjonalnych przeżyć sprawcy, który ostatecznie popada w stan wzburzenia z błahej przyczyny. Trudno zaś nawet wyobrazić sobie, by możliwe stało się powołanie silnego wzburzenia w sytuacji, gdy w czasie imprezy alkoholowej dochodzi do zabójstwa człowieka tylko dlatego, że wypominał sprawcy, że nigdzie nie pracuje i powinien szukać jakiegoś zajęcia. Pojęcie wzburzenia jest wprawdzie bliskiego pojęciu gniewu, ale nie jest z nim tożsame. Wszak gniew to wyraz gwałtownego sprzeciwu przeciwko faktom dotykającym sprawcę i to w jego przekonaniu niesłusznym, co w konsekwencji zwykle łączy się z chęcią odwetu, zemsty stanowi niską pobudkę działania.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11-12/2004, poz. 20

Zobacz również: