Dowody/ ustalanie poczytalności/ wyłączność lekarzy psychiatrów

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ ustalanie poczytalności/ wyłączność lekarzy psychiatrów
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 16 marca 2006r., IV KK 446/05
Treść:
Opinię o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego wydać mogą wyłącznie biegli psychiatrzy. Wprawdzie § 2 przywołanego wyżej artykułu przewiduje, że do udziału w wydaniu opinii powołuje się nadto biegłego lub biegłych innych specjalności, jednakże decyzja sądu w tym zakresie uzależniona jest od złożenia stosownego wniosku przez psychiatrów. Brak takiego wniosku wyklucza możliwość postawienia sądowi odwoławczego zasadnego zarzutu obrazy omawianego przepisu, a także obrazy przepisu art. 170 § 1 KPK.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: