Narkotyki/ wprowadzenie do obrotu/ udzielanie środka odurzającego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ wprowadzenie do obrotu/ udzielanie środka odurzającego
Wyrok:
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 12 lutego 2004 r., sygn. II AKa 389/03
Treść:
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn: Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz.198) wprowadzenie do obrotu oznacza wszelkie udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów, a więc różnego rodzaju aktywną formę obrotu, zaś uczestnictwo w obrocie będzie stanowić bierną jego formę. W przypadku, gdy osobą odbiorcy jest konsument takich środków, sprawca nie popełnia przestępstwa określonego w art. 43 lecz jedno z przestępstw udzielania, określanych w przepisach art. 45 lub art. 46 tej ustawy.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 24

Zobacz również: