Narkotyki/ ilość „znaczna” i „nieznaczna”/ kryteria oceny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ ilość „znaczna” i „nieznaczna”/ kryteria oceny
Wyrok:
Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. II AKa 22/00
Treść:
Kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest ”znaczna”, ”nieznaczna” czy ”zwykła” są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy, tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne). […] Cel przeznaczenia środka odurzającego ma też istotny wpływ na ocenę jego ilości. Należy rozróżnić cel handlowy od przeznaczenia na własne potrzeby. W przypadku oskarżonego mamy do czynienia z własnymi potrzebami. Tak więc należało wykluczyć, aby oskarżony wprowadzając do obiegu około 104 porcji, miał jednorazowo odurzyć co najmniej kilkadziesiąt osób. Nawet gdyby uczynić tego rodzaju założenie, to w tym konkretnym przypadku ilość porcji musiała być większa. Z wiarygodnych wyjaśnień oskarżonego wynikało, iż przewoził środki odurzające na własne potrzeby, na okres wakacji, tj. od lipca do października (oskarżony jest studentem). Mając na uwadze powyższy, stosunkowo długi okres, jak również dbając o zdrowie oskarżonego nie można przyjąć, iż przewożona przez niego ilość środków odurzających była znaczna. Nie bez znaczenia dla ustalenia, czy dana ilość środka odurzającego była znaczna, czy nie, ma także jego rodzaj, a więc czy był to narkotyk tzw. twardy, czy miękki. Bezspornym jest, iż najbardziej niebezpiecznymi dla życia i zdrowia środkami odurzającymi są te z grupy twardych, tj. kokaina, heroina czy też amfetamina. W przypadku oskarżonego mieliśmy wprawdzie do czynienia z amfetaminą, ale była to ilość nieznaczna (90 miligramów, tj. 9 porcji). Pozostałe środki odurzające przewożone przez oskarżonego w postaci marihuany i grzybków halucynogennych należą do grupy miękkich, a więc o działaniu ”słabszym”, których trzeba użyć więcej w celu odurzenia większej ilości ludzi. Zresztą z samej wykładni językowej pojęcie ”znaczna ilość” oznacza, że mamy do czynienia z czymś ponad przeciętnym, wyjątkowym, extra, tak w zakresie masy środka odurzającego, jego rodzaju, jak i przeznaczenia.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: