Narkotyki/ ilość znaczna / 100 g heroiny

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ ilość znaczna / 100 g heroiny
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 grudnia 2002 r., sygn. II AKa 282/02
Treść:
Blisko 100 gram heroiny jest znaczną ilością w sposób tak oczywisty, iż nie wymagający dowodu. Wystarczy przywołać pogląd, że miarą ”znaczności” może być stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie, że ok. 50 g amfetaminy, zgodnie z powyżej przedstawioną zasadą, stanowi znaczną ilość. Skoro heroina jest narkotykiem nieporównywalnie silniejszym, nie budzi najmniejszych wątpliwości, iż porcja ok. 100 g stanowi znaczną ilość.
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: