Zabójstwo/ usiłowanie z zamiarem bezpośrednim/ nieumyślne spowodowanie śmierci

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ usiłowanie z zamiarem bezpośrednim/ nieumyślne spowodowanie śmierci
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. II AKa 331/02
Treść:
Czyn oskarżonego, polegający na usiłowaniu zabójstwa (z zamiarem bezpośrednim) Jacka Ł., a powodujący, na skutek chybionego strzału, śmierć stojącej obok córki oskarżonego, uzasadnia kwalifikację kumulatywną, tj. usiłowanie zabójstwa (art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k.) i nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka (art. 155 k.k. w związku z art. 11 § 2 k.k.).
Żródło:
System Informacji Prawnej PRAWNIK

Zobacz również: