Tymczasowe aresztowanie/ bezprawne utrudnianie postępowania/ matactwo/ kierowanie grupą przestępczą

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ bezprawne utrudnianie postępowania/ matactwo/ kierowanie grupą przestępczą
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. II AKz 240/05
Treść:
W przypadku osób podejrzanych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą matactwo z art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k. nabiera realnych kształtów z racji podporządkowania sobie w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej grupy innych jej członków, a tym samym możliwości sterowania nimi w sposób dowolny i niezorganizowany także na użytek procesu. W takim wypadku nie trzeba nawet wskazywać konkretnych dowodów przemawiających za podejmowaniem przez nich działań stanowiących bezprawne utrudnianie postępowania, co jest zwykle wymagane przy przesłance z art. 258 § 1 pkt 2 k.p.k.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006, poz. 36

Zobacz również: