Tymczasowe aresztowanie/ bezprawne utrudnianie postępowania/ popełnianie nowych przestępstw/ inne

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ bezprawne utrudnianie postępowania/ popełnianie nowych przestępstw/ inne
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 30 czerwca 2005 r., sygn. II AKz 246/05
Treść:
Bezprawne utrudnianie postępowania nie musi polegać na popełnianiu przestępstw, ale może to być na przykład nieprzebywanie w miejscu zamieszkania, nieusprawiedliwione niestawiennictwo, uniemożliwienie doprowadzenia itd.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006, poz. 37 Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 2/2006, poz. 37

Zobacz również: