Zabójstwo/ użycie broni palnej/ inne sposoby działania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ użycie broni palnej/ inne sposoby działania
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 stycznia 2006r., sygn. II AKa 436/05
Treść:
Specyficzne właściwości broni palnej to możliwość oddania z niej strzału. Skoro tak, to warunkiem przyjęcia kwalifikacji prawnej zabójstwa z art. 148 § 2 pkt. 4 k.k. jest popełnienie tego czynu z użyciem broni palnej poprzez oddanie z niej strzału […]. Ustalenie, iż zgon pokrzywdzonego nie nastąpił bezpośrednio w wyniku użycia broni palnej, nie sprzeciwia się przyjęciu kwalifikacji z art. 148 § 2 pkt. 4 k.k., w sytuacji gdy oskarżeni użyli broni palnej zgodnie z jej przeznaczeniem, oddając celny strzał w kierunku pokrzywdzonego, a następnie kontynuowali realizację zamiaru zabójstwa poprzez podjęcie kolejnych bezprawnych działań zmierzających do osiągnięcia skutku w postaci śmierci pokrzywdzonego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr11/2006, poz. 25

Zobacz również: