Dowody/ prawo do odmowy zeznań/ brak pouczenia

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ prawo do odmowy zeznań/ brak pouczenia
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 4 kwietnia 2006r., sygn. III KK 297/05
Treść:
Jeżeli osoba najbliższa dla podejrzanego, przesłuchiwana w postępowaniu przygotowawczym, złożyła zeznania nie będąc pouczona o prawie do odmowy ich złożenia, ale następnie pouczona, w postępowaniu przed sądem, o treści art. 182 § 1 k.p.k. nie korzysta z tego prawa i decyduje się na składanie zeznań, to konsekwencją tego jest także możliwość odczytania, w razie rozbieżności między obecnymi a poprzednimi oświadczeniami dowodowymi tej osoby, protokołu jej przesłuchania i z postępowania przygotowawczego, dla wyjaśnienia tych różnic
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 14

Zobacz również: