Tymczasowe aresztowanie/ prawomocny wyrok/ zaliczenie na poczet kary

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ prawomocny wyrok/ zaliczenie na poczet kary
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 25 kwietnia 2006r., sygn. III KK 409/05
Treść:
Z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego sprawcę na karę pozbawienia wolności, okres tymczasowego aresztowania zaliczony na poczet tej kary staje się częścią odbytej przez niego kary.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 11/2006, poz. 7

Zobacz również: