Akt oskarżenia/ uzasadnienie/ Straż Leśna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ uzasadnienie/ Straż Leśna
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 30 czerwca 2004r., sygn. I KZP 10/04
Treść:
Akt oskarżenia sporządzony przez Straż Leśną może nie zawierać uzasadnienia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 9

Zobacz również: