Dowody/ przesłuchanie oskarżonego/ stosowanie wariografu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ przesłuchanie oskarżonego/ stosowanie wariografu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2004r., sygn. V KK 121/03
Treść:
Zgodnie z treścią art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. niedopuszczalne jest przesłuchiwanie podejrzanego czy też oskarżonego przy stosowaniu wariografu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2004, poz. 6

Zobacz również: