Tymczasowe aresztowanie / sprawność postępowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / sprawność postępowania
Wyrok:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2005r., sygn. II AKp 244/05
Treść:
Gdy stosuje się tymczasowe aresztowanie, a szczególne w trybie nadzwyczajnym, z art. 263 § 4 KPK, należy dołożyć najdalej idącej staranności dla sprawnego toku postępowania, koncentrować czynności procesowe, finalizując jego dające się wyodrębnić fragmenty, by areszt nie trwał ponad niezbędną po temu miarę.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2006

Zobacz również: