Wyłączenie sędziego/ zakres wyłączenia/ stosowanie środków zapobiegawczych

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyłączenie sędziego/ zakres wyłączenia/ stosowanie środków zapobiegawczych
Wyrok:
Postanowienie SA w Katowicach z dnia 19 października 2005 r., sygn. II AKz 644/05
Treść:
Użycie przez ustawodawcę określenia „wyłączony od udziału w sprawie” oznacza, iż wyłączenie dotyczy nie tylko udziału w podejmowaniu decyzji z zakresu merytorycznego rozpoznania sprawy (wyrokowania), ale też wszelkich kwestii incydentalnych związanych z toczącym się postępowaniem, a więc i stosowaniem środków zapobiegawczych. Takie decyzje to bowiem „udział w sprawie”, a nie „udział w rozpoznaniu sprawy”. Gdyby zatem wyłącznie sędziego miało obejmować tylko niedopuszczalność ponownego wyrokowania, niewątpliwie ustawodawca posłużyłby się pojęciem węższym, a to np. pojęciem „udział w rozpoznaniu sprawy”
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2006, poz. 34

Zobacz również: