Wyrokowanie/ etapy/ autonomiczność i obligatoryjność

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Wyrokowanie/ etapy/ autonomiczność i obligatoryjność
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2004r., sygn. II KK 168/03
Treść:
Wyrokowanie stanowi końcową fazę postępowania przed sądem, w którym rozstrzyga się w przedmiocie procesu. Wyodrębnić w nim można następujące wyraźne etapy: - naradę nad wyrokiem [art. 108 k.p.k. i nast. oraz art. 408 k.p.k.] - głosowanie nad wyrokiem [art. 111 i nast. k.p.k.] - sporządzenie wyroku i ustne przytoczenie najważniejszych jego powodów [art. 418 k.p.k.] Każdy z tych etapów odgrywa istotną, a przy tym autonomiczna rolę i nie może być eliminowany. Jakiekolwiek „pójście na skróty” jest tu niedopuszczalne i stanowi głęboką wadę postępowania sądowego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2004, poz. 7

Zobacz również: