Narkotyki/ miejsce przestępstwa/ terytorium państwa obcego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ miejsce przestępstwa/ terytorium państwa obcego
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 21 maja 2004r., sygn. I KZP 42/03
Treść:
Miejscem popełnienia czynu określonego w art. 43 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii [Dz.U. nr 75, poz. 468 ze zm.] może być także terytorium państwa obcego. Znamię „wbrew przepisom ustawy” należy w takiej sytuacji rozumieć jako dotyczące przepisów ustawy obowiązującej w miejscu popełnienia czynu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 7-8/2004, poz. 5

Zobacz również: