Dowody/ prawo odmowy zeznań/ ciotka oskarżonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ prawo odmowy zeznań/ ciotka oskarżonego
Wyrok:
Wyrok SA Katowice z dnia 7 listopada 2002 r. sygn. II AKa 334/02
Treść:
Ciotka oskarżonego nie jest osobą uprawnioną do korzystania z prawa do odmowy zeznań, bowiem nie spełnia kryteriów „osoby najbliższej”.
Żródło:
Krakowskie Zeszyty Sądowe 4/2003

Zobacz również: