Apelacja/ przesłanki apelacji/ obraza przepisów prawa materialnego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Apelacja/ przesłanki apelacji/ obraza przepisów prawa materialnego
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2003r., sygn. IV KKN 101/00
Treść:
Obraza przepisów prawa materialnego może wystąpić z różnych przyczyn, a w szczególności polegać może na błędnej wykładni danego przepisu, na zastosowaniu nieodpowiedniego przepisu lub zastosowaniu go w nieodpowiedni sposób, bądź też na zastosowaniu przepisu pomimo zakazu określonego rozstrzygnięcia lub niezastosowaniu normy, której stosowanie było obowiązkowe. Natomiast zgodnie z doktryną i utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego nie stanowi obrazy prawa materialnego generalnie samo nieskorzystanie przez sąd z przysługujących mu możliwości określonego rozstrzygnięcia.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2004, poz. 9

Zobacz również: