Dowody/ prawo odmowy zeznań/ brat konkubiny oskarżonego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ prawo odmowy zeznań/ brat konkubiny oskarżonego
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002r., sygn. II Aka 234/01
Treść:
Definicję osoby najbliższej określa art. 115 § 11 kk. Przepis ten nie przewiduje prawa do odmowy zeznań bratu konkubiny oskarżonego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 27

Zobacz również: