Tymczasowe aresztowanie/ domniemanie niewinności/ względy pragmatyczne stosowania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ domniemanie niewinności/ względy pragmatyczne stosowania
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 9 lipca 2003r., sygn. II AKz 272/03
Treść:
W stosowaniu tymczasowego aresztowania zasada domniemania doznaje ograniczenia z przyczyn pragmatycznych. Gdyby bowiem aresztowania nie stosować, wtedy nie dałoby się rozstrzygnąć kwestii zasadniczej dla procesu, a to zasadności aktu oskarżenia. Oskarżeni mogliby wszak bezkarnie i dowolnie blokować przebieg procesu, czemu aresztowanie ma zapobiegać.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 32

Zobacz również: