Formy przestępstwa/ przygotowanie/ porozumienie z inną osobą/ uzgodnienie woli

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ przygotowanie/ porozumienie z inną osobą/ uzgodnienie woli
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 23 stycznia 2002r., sygn. II Aka 245/01
Treść:
Czynności przygotowawcze mogą polegać, między innymi, na wejściu w porozumienie z inną osobą celem popełnienia przestępstwa. Wejście w porozumienie oznacza uzgodnienie woli dwu lub więcej sprawców co do wspólnego popełnienia przestępstwa, którego przygotowanie jest karalne, określonego co najmniej w ogólnych zarysach przez zespół znamion.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 26

Zobacz również: