Formy przestępstwa/ podżeganie do przestępstwa/ dobrowolne odstąpienie/ wyłączenie karalności czynu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ podżeganie do przestępstwa/ dobrowolne odstąpienie/ wyłączenie karalności czynu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 26 sierpnia 2004r., sygn. V KK 78/04
Treść:
Nie podlega karze podżegający inną osobę do współdziałania w dokonaniu czynu zabronionego, który zamierza popełnić, jeśli dobrowolnie odstąpi od dokonania i zapobiegnie dokonaniu tego czynu. W takim wypadku nie znajduje zastosowania art. 22 KK, przewidujący zredukowaną odpowiedzialność karną podżegającego w sytuacji, gdy czynu zabronionego tylko usiłowano dokonać albo w ogóle nie usiłowano go dokonać.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: