Formy przestępstwa / prowokacja/ znaczenie terminu/ potoczne i kodeksowe

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa / prowokacja/ znaczenie terminu/ potoczne i kodeksowe
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 lipca 2004r., sygn. II AKa 128/04
Treść:
Prowokacja jest to działanie podjęte w celu skłonienia innej osoby do popełnienia przestępstwa, aby przeciwko tej osobie skierowane zostało postępowanie karne [art. 24 k.k]. Błędnie używa się w języku potocznym tego określenia odnośnie działania podjętego bez takiego zamiaru polegającego na zachowaniu wyzywającym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: