Zabójstwo/ zamiar bezpośredni/ wieloprzyczynowość skutku śmiertelnego

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ zamiar bezpośredni/ wieloprzyczynowość skutku śmiertelnego
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 28 marca 2002r., sygn. II Aka 32/02
Treść:
Dwuprzyczynowość skutku śmiertelnego nie wyklucza istnienia związku przyczynowego, tak jak nie ma znaczenia odstęp czasowy między zadaniem obrażeń a nastąpieniem skutku. Działanie oskarżonych zainicjowało proces chorobowy w organizmie pokrzywdzonego, bez ich poczynań skutek śmiertelny by nie nastąpił. Ewentualne włączenie do łańcucha przyczyn okoliczności niezależnych od woli sprawcy [w konkretnym wypadku zapalenie płuc], nie wyłącza związku przyczynowego między działaniem oskarżonych a skutkiem. O istnieniu związku przyczynowego świadczy przede wszystkim jednak to, że skutek w postaci śmierci pokrzywdzonego objęty był bezpośrednim zamiarem oskarżonego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004, poz. 19

Zobacz również: