Tymczasowe aresztowanie/ przesłanki uchylenia/ ciężar przeprowadzenia dowodu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie/ przesłanki uchylenia/ ciężar przeprowadzenia dowodu
Wyrok:
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 5 maja 2006r., sygn. II AKz 144/06
Treść:
Uchylenie aresztowania zasłużonego i celowego nie może nastąpić w każdym wypadku wystąpienia skutków niekorzystnych dla aresztowanego lub jego najbliższych, ale tylko wtedy, gdy skutki te są wyjątkowo ciężkie, a fakty je uzasadniające są wykazane, przy czym wykazanie ich obciąża stronę, która domaga się ich zastosowania […].
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 10/2006

Zobacz również: