Akt oskarżenia/ historyczna tożsamość zdarzenia/ związanie sądu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Akt oskarżenia/ historyczna tożsamość zdarzenia/ związanie sądu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn. V KK 391/05
Treść:
Wprawdzie w sposób precyzyjny nie zostały w akcie oskarżenia oznaczone jednostki broni, bowiem obie ich nazwy są nazwami zwyczajowymi, to jednak nie mogło to mieć wpływu na historyczną tożsamość zdarzenia, które w świetle wskazanych przez Sąd Okręgowy dowodów nie budzi wątpliwości. Przedmiotowe granice procesu zakreśla zdarzenie faktyczne, które oskarżyciel opisał w akcie oskarżenia. Sąd nie jest związany ani opisem ani też kwalifikacją prawną tego czynu podaną przez oskarżyciela, wiąże go natomiast czyn jako zdarzenie faktyczne i tych granic Sąd Okręgowy nie przekroczył.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego nr 8/2006

Zobacz również: