Tymczasowe aresztowanie / fałszywe zeznania/ podżeganie /obawa matactwa

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Tymczasowe aresztowanie / fałszywe zeznania/ podżeganie /obawa matactwa
Wyrok:
Postanowienie AP Kraków z 2005-10-13 II AKz 366/05
Treść:
Przesłanką obawy matactwa (art. 258 § 1 pkt 2 KPK) nie jest to czy podejrzany podjął już próbę nakłonienia do składania fałszywych zeznań. Gdyby ją podjął, nie byłoby już obawy matactwa, lecz matactwo zostałoby dokonane. Oceniając tę przesłankę, sąd ma badać (zgoda że na podstawie racjonalnych przesłanek) czy istnieje właśnie obawa matactwa, i czy jest ona zasadna. Chodzi więc o ustalenie czy podejrzany może w ten sposób się zachować, a nie o to czy już tak postąpił.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: