Formy przestępstwa/ współsprawstwo/ uzgodniony podział ról

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Formy przestępstwa/ współsprawstwo/ uzgodniony podział ról
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2006 r., sygn.V KK 391/05,
Treść:
Dla przyjęcia współsprawstwa [art. 18 § 1 k.k.] nie jest konieczne, aby każda z osób działających w porozumieniu realizowała własnoręcznie znamiona czynu zabronionego, czy nawet część tych znamion. Wystarczy natomiast, że osoba taka działa w ramach uzgodnionego podziału ról, ułatwiając bezpośredniemu sprawcy realizację wspólnie zamierzonego celu. W rezultacie, o wspólnym działaniu możemy mówić nie tylko wtedy, gdy każdy ze współsprawców realizuje część znamion czynu zabronionego, ale także wtedy, gdy współdziałający nie realizuje żadnego znamienia czasownikowego uzgodnionego czynu zabronionego, ale wykonane wcześniej przez niego czynności stanowią istotny wkład we wspólne przedsięwzięcie.
Żródło:
Biuletyn Prawa Karnego SN nr 8/2006

Zobacz również: